Učil dobře, učil rád a učil i po odchodu do penze

Dr. Hugo Jokl po promoci doktorem filozofie na univerzitě ve Vídni roku 1920.
Dr. Hugo Jokl po promoci doktorem filozofie na univerzitě ve Vídni roku 1920.

Náš tatínek prof. PhDr. Hugo Jokl se narodil 25. 4. 1891 v Pacově, Žižkově ulici čp. 207. Jeho otec Filip (narozený 18. listopadu 1855, zemřel v Pacově 6. ledna 1929) chodil po venkově a vykupoval hadry, kosti, kůže. Jeho maminka měla tři chlapce a zabývala se starostmi o domácnost a děti. Nejstarší Artur se vyučil obchodním příručím a později se usadil v Chýnově, prostřední hoch Richard si také zřídil obchod s textilem a měl ho v Pacově, na Žižkově ulici, tam, kde je v současné době lékárna. Bratři Artur a Richard se oženili se sestrami Hermannovými ze Senožat, Artur s Bertou a Richard s Olgou.

Maminka, moje babička, Alžběta Joklová rozená Pachnerová (narozená v Pacově 22. listopadu 1856, zemřela v terezínském ghettu v roce 1943), si přála, aby se její syn stal rabínem. Tatínek proto už ve dvanácti letech šel studovat na gymnázium do Prahy. Maturoval v roce 1912 na gymnáziu v Truhlářské ulici. Chodil do třídy s Karlem Poláčkem a jejich přátelství trvalo celý Poláčkův život.

Bratři Artur (vlevo), Richard (vpravo) a Hugo Joklovi někdy kolem roku 1906.
Bratři Artur (vlevo), Richard (vpravo) a Hugo Joklovi někdy kolem roku 1906.

Poté tatínek odešel do Vídně, kde byl rabínský seminář. Po jeho absolvování šel studovat na filozofickou fakultu vídeňské univerzity, kterou absolvoval v roce 1922 a na základě diplomové práce získal titul PhDr. Šel učit na českou školu Komenského, na nejvyšší stupeň. Učil češtinu, němčinu, latinu, zeměpis a dějepis. Jako profesor byl velice oblíbený. Přesvědčila jsem se o tom osobně, když jsem se po válce sešla v Bohdanči s lékařem, kterého tatínek učil ve Vídni. Vzpomínal na něj s velikou láskou.

Svatební fotografie Milady Horákové a Huga Jokla, Vídeň 1929.
Svatební fotografie Milady Horákové a Huga Jokla, Vídeň 1929.

S naší maminkou se seznámil ve vídeňském klubu českých turistů a v roce 1929 se vzali. V roce 1932 se narodil bratr, v roce 1933 já. Oba rodiče učili na české škole. Tatínek ve 30. letech přeložil a upravil pro výuku v češtině učebnice dějepisu pro 1. stupeň základní školy a podílel se i na jubilejní ročence Slovanské besedy ve Vídni. Vychovávala nás Češka, slečna Olga. Měli jsme šťastné dětství až do anšlusu v březnu 1938. Tatínek hned druhý den vzal ruksak se svačinou, maminka kabelku s doklady a odjeli jsme do Čech (tatínek chtěl chránit svoji maminku, které už tehdy bylo přes osmdesát let). Našli jsme azyl v Pacově, tatínek učil v Táboře na gymnáziu, maminka na obecné škole.

Na jaře roku 1939 jsme se přemístili do Tábora. V roce 1940 jsme museli opustit školu. Tatínek dával ještě rok hodiny. Snažil se udržovat kontakt se svými sourozenci a jejich rodinami. Z této doby se dochovaly dopisy od jeho matky z Terezína a od synovce Vladimíra z Pacova, některé psané v esperantu. V roce 1941 jsme dostali žluté hvězdy. Začala opravdová diskriminace. Maminka-árijka ještě učila, ale v únoru 1942 už i ona byla propuštěna. Byli jsme bez příjmu peněz, s minimálními potravinovými lístky. Vystěhovali nás do jedné místnosti o rozloze 56 m2 bez sociálního zařízení. Tatínek byl v říjnu 1944 povolán do pracovního tábora v Hagiboru a v lednu odvezen transportem do Terezína.

Joklovi při rodinné oslavě v Chýnově roku 1938. Nahoře zleva: Zdenka J., Hana Hechtová (sestra Berty a Olgy J.), Hugo J., Richard J., Milada J., uprostřed stojící Vladimír J., dole zleva: Berta J., Evžen J., Alžběta J., Věra J., Artur J.
Joklovi při rodinné oslavě v Chýnově roku 1938. Nahoře zleva: Zdenka J., Hana Hechtová (sestra Berty a Olgy J.), Hugo J., Richard J., Milada J., uprostřed stojící Vladimír J., dole zleva: Berta J., Evžen J., Alžběta J., Věra J., Artur J.

Vrátil se koncem května 1945 a od září zase nastoupil do školy. Učil dobře, učil rád a učil i po odchodu do penze. Jezdil do Soběslavi předávat žákům své vědomosti, pak i do Sezimova Ústí. Při výuce přednášel bez přípravy, bez učebnice, z hlavy. Byl moudrý, noblesní pán. My děti i jeho žáci na něj vzpomínáme s úctou a láskou. Zemřel 19. ledna 1960 ve věku 68 let, je pohřben v rodinném hrobě na pacovském židovském hřbitově tak, jak si to přál.

Věra Chudáčková

Richard Jokl se narodil v roce 1889. V roce 1928 se mu narodil v pořadí třetí syn Vladimír. Předchozí dva synové zemřeli v útlém věku a jsou pochováni na židovském hřbitově v Pacově. Celá rodina byla v listopadu roku 1942 poslána transportem do Terezína a později do Osvětimi-Birkenau, kde všichni její členové zahynuli. Syn Vladimír se učil esperanto od svého strýce Huga, který žil v době okupace v Táboře. Dochované dopisy od Vladimíra vypovídají o tom, že šlo o velice inteligentního a citlivého chlapce.

Artur Jokl se narodil v roce 1882. Za okupace byl zatčen, protože byl viděn s novinami na stole v době, kdy Židé nesměli číst „árijský tisk“ – pouze oficiální věstník židovské obce. Za tento „přečin“ byl uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen, kde zahynul. Jeho rodina byla poslána transportem z Chýnova do Terezína v roce 1942 a později do Osvětimi. Obě děti, Zdena a Jiří, však odcestovaly poslední lodí do Palestiny a jejich děti Dana a Nora nyní žijí v Americe.