Záchrana pacovské synagogy vzbudila ohlas v Anglii

O projektu záchrany bývalé pacovské synagogy vyšel článek v zimním čísle časopisu reformní židovské obce v jihoanglickém městě Milton Keynes, která vlastní jeden z někdejších pacovských svitků s tórou. Článek napsala spolupracovnice našeho spolku Karen Koblitz a můžete si ho přečíst zde: 2019-November-Listen.pdf