Tikkun Pacov vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou jako nezávislou, suverénní a demokratickou zemí. Cílem našeho spolku je zachovat paměť na židovské spoluobčany v Pacově a jejich tragický osud. Zločiny spáchané na Ukrajině a exodus ukrajinských uprchlíků připomínají pronásledování Židů a dalších skupin během holokaustu.

Jsme velmi potěšeni pozitivní reakcí české veřejnosti vůči uprchlíkům z Ukrajiny v České republice a také v Pacově.

Pacovská synagoga v roce 2022

Ani v novém roce neustane v synagoze čilý stavební ruch, který ji doprovázel v roce uplynulém. V minulém roce jsme dokončili stavební práce, které významně přispěly k její stabilizaci. Zároveň došlo k očistění synagogy od moderních stavebních prvků, které ji v minulosti výrazně negativně poznamenaly. Šlo zejména o rozsáhlou opravu krovu a položení nové střechy a dále o odstranění přístavby mezi východní stranou synagogy a budovou soukromého pivovaru, kde byl v minulosti vybudován průmyslový výtah. Exteriér synagogy má dnes tedy původní podobu jako v době, kdy byla začátkem 19. století postavena. To v budoucnosti umožní rekonstrukci fasády.

Průběh bourání krčku shora. Foto Zdeněk Klika
Průběh bourání krčku shora. Foto Zdeněk Klika

Během minulého roku jsme připravovali žádosti o dotace, abychom mohli v letošním roce navázat dalšími stavebními pracemi. Máme reálnou šanci, že uspějeme, což nám umožní věnovat se interiéru synagogy, který byl v minulosti necitlivě přestropen a byla tak narušena původní chrámová dispozice vnitřního prostoru. Tyto práce by měly probíhat na začátku letošního roku a do jara by mělo být vše hotovo. Velice se těšíme na to, až uvidíme interiér synagogy v jeho původním tvaru a budeme ho moci představit návštěvníkům.

Bourání krčku mezi synagogou a pivovarem v prosinci 2021. Foto Marie Orlando
Bourání krčku mezi synagogou a pivovarem v prosinci 2021. Foto Marie Orlando

Během letošního roku budeme připravovat další žádosti o dotace a pokud budeme úspěšní, chtěli bychom započít rekonstrukci fasád směrem do ulice, aby exteriér synagogy získal důstojnou podobu. Postup stavebních prací budete moci sledovat, pokud zavítáte do této části Pacova, a zejména o druhé srpnové neděli letošního roku, kdy se znovu budeme účastnit celorepublikové akce Den židovských památek. Letos 14. srpna budou tedy stejně jako v roce minulém dveře synagogy otevřeny všem zájemcům a k dispozici budou také zkušení průvodci, kteří nabídnou odborný výklad. Postup prací můžete sledovat i na našich internetových stránkách.

V letošním roce uplyne 80 let od smutného výročí, kdy byli všichni židovští obyvatelé posláni transportem do Terezína. V Pacově zůstalo jen několik jednotlivců žijících ve smíšených manželstvích a byli tak alespoň dočasně chráněni před deportací. Připravujeme v této souvislosti pro čtenáře Z mého kraje zajímavé materiály, které jsme během let nashromáždili.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám v minulém roce poskytli pomoc a podporu, zejména městu Pacov, Fondu Vysočiny, Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci The Friends of Czech Heritage a mnoha jednotlivcům z Pacova a celého světa, kteří nás podpořili v našem úsilí o záchranu této vzácné památky a paměti na ty, kdo ji nechali postavit a jejichž kulturní a historicky odkaz je neoddělitelnou součástí kulturní a historické paměti Pacova a celého regionu.

Pavel Tychtl

Synagoga má novou střechu

Jak jsme vás již informovali, první etapa rekonstrukce pacovské synagogy byla naplánována na letošní rok. Její nejdůležitější součástí byla oprava krovu a střechy synagogy. Tato etapa byla nyní úspěšně ukončena. Zahrnovala náročnou rekonstrukci krovu, jehož část bylo nutné vyměnit, protože hrozila zřícením. Bylo třeba krov kompletně rozebrat a poté spojit nové a staré části. Z původního historického krovu byla zachována maximální část. Poté byla na střechu položena nová krytina, které jste si možná během procházky do této části Pacova, všimli.

V první části rekonstrukce byla také odstraněna vnitřní a vnější omítka do výše dvou metrů, aby se zabránilo dalšímu šíření vlhkosti. Budova bude nyní během zimy vysychat. Firma Stavneko vše realizovala k naší spokojenosti a také ke spokojenosti Národního památkového ústavu, který na celou rekonstrukci dohlížel.

Je opravdu radost vidět, jak se omšelé budově, ve které by dříve jen málokdo hledal synagogu, vrací původní krása.

Co nás čeká nyní? Vše bude samozřejmě záležet na financích. Máme již podanou další grantovou žádost a další připravujeme. Pokud budeme úspěšní, chtěli bychom během letošní zimy odstranit betonové přestropení uvnitř synagogy a otevřít tak původní chrámový prostor s chrámovou klenbou. Do listopadu příštího roku, kdy si budeme připomínat tragické výročí transportu našich židovských spoluobčanů do ghetta Terezín v roce 1942, chceme udělat co největší rozsah prací. Na toto výročí se do Pacova sejdou lidé z celého světa. Pokud jí to zdraví dovolí, přijede také dcera posledního pacovského rabína Nelly Guttmanová. Nelly s nadšením sleduje probíhající rekonstrukci pacovské synagogy a velice se těší, že ji znovu uvidí.

Práce je mnoho a nebyla by možná bez podpory mnoha organizací a jednotlivců. Chceme tedy poděkovat městu Pacov, Česko-německému fondu budoucnosti, Fondu Vysočiny, nadaci The Friends of Czech Heritage a mnoha dalším, kteří obnovu pacovské synagogy podpořili a jak doufáme, budou ve své podpoře i nadále pokračovat.

Podpořil Kraj Vysočina

Program Dne židovských památek 2021 v Pacově, Černovicích a Radenínu

Neděle 8. srpna 

10:00 – 12:00 Prohlídka židovského hřbitova v Radeníně (s výkladem)

Sraz na židovském hřbitově v Radeníně okr. Tábor 

13:00 – 14:45 Prohlídka bývalé pacovské synagogy a rabínského domu

Sraz před synagogou v Pacově – ul. Jana Autengrubera č.p. 318 

14:45 – 16:00 Možnost výkladu v angličtině a francouzštině 

15:15 – 17:00 Prohlídka Židovského památníku obětem holokaustu a židovského hřbitova v Černovicích u Tábora s odborným výkladem tvůrce památníku, sochaře Michaela Deimla 

Na židovském hřbitově – výklad hebraisty Tobiáše Smolíka

Sraz před židovským památníkem v Černovicích – kraj Vysočina (přístup z Vodní ulice)

16:45 – 18:00 Možnost výkladu v němčině a angličtině 

19:00 – 20:30 Klezmer koncert skupiny Schimmerle Klezmer Kabaret

v zahrádce Komunitního centra, Španovského ul. 319, Pacov

(Vstupné dobrovolné)

Sobota 7. srpna – Večerní program, náměstí Svobody, Pacov  

19:00 – 20:00 Inaugurace mobilního památníku Restlicht (Zbytek světla) za osobní účasti autora uměleckého díla, německého sochaře českého původu Wernera Mally

Návštěvníci Dne židovských památek 2021 v Pacově mohou nejlépe za slunečního světla v poledne navštívit památník a poznat jeho působivost

Společný program Tikkun Pacov a Židovský památník Černovice u Tábora

Účast na všech akcích je zdarma 

Dobrovolné dary: www.tikkun.cz (o nás) 

Židovský hřbitov v Radeníně

Židovský hřbitov v Radeníně je jedním z nejstarších a ve svém dochování nejcennějších pohřebišť Židů na Táborsku. Pochovávali se sem příslušníci zdejší náboženské obce, kteří žili ve vsi, městě Chýnově a jejich širokém okolí od druhé poloviny 17. století do roku 1940. Dochováno je na 300 náhrobků a pohřbeno je zde i několik zajímavých osobností. V současné době je hřbitov rekonstruovaný, udržovaný a veřejně přístupný. Nachází se na vrcholu kopce s nádherným rozhledem na pomezí jižních Čech a Vysočiny.

Během Dne židovských památek v neděli 8. srpna 2021 zde proběhne komentovaná prohlídka. Více informací zde.

Radenínský hřbitov. Foto Karel Vošta
Radenínský hřbitov. Foto Karel Vošta
Márnice na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta
Márnice na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta
Náhrobky na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta
Náhrobky na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta