Z 96 pacovských Židů se domů po válce vrátili jen dva

Nahlédnutí do předválečných a poválečných dějin židovské komunity v Pacově, které odvysílal Český rozhlas Vysočina a které můžete slyšet zde.