Stále jsou k mání poslední výtisky knihy „Židé na Chýnovsku“

Přepracované a doplněné vydání knihy Židé na Chýnovsku stojí na pomezí mezi odbornou a popularizační literaturou a je pokusem o podrobné zpracování dějin židovské komunity s centry v Radeníně a Chýnově, dotýká se i náboženských obcí se středisky v blízkých vsích Choustníku a Babčicích a dalších lokalit na jihu Čech. Téma je zasazeno do kontextu historie Židů v českých zemích jako takových, proto každý oddíl knihy začíná nadregionální částí. Pozornost je věnována i tématům, která dosud nejsou příliš zpracována (systém židovských daní, charakter židovsko-německých škol, výpovědní hodnota židovského náhrobku). Navíc se kniha pokouší nastínit, co všechno je dnes možné vnímat jako „židovské památky“.

Knihu vřele doporučujeme i všem zájemcům o dějiny pacovských Židů, které jsou s historií chýnovské komunity provázané jak místně, tak postavami konkrétních osob a rodin.

Kniha je k mání na adrese www.eshop.librix.eu/Zide-na-Chynovsku-d748.htm za 393 Kč.

Za zvýhodněnou cenu 250 Kč se prodává v knihovně a infocentru v Chýnově a za 300 Kč v pokladně Husitského muzea v Táboře.

Podrobný obsah knihy je k nahlédnutí zde.