Židovský hřbitov v Radeníně

Židovský hřbitov v Radeníně je jedním z nejstarších a ve svém dochování nejcennějších pohřebišť Židů na Táborsku. Pochovávali se sem příslušníci zdejší náboženské obce, kteří žili ve vsi, městě Chýnově a jejich širokém okolí od druhé poloviny 17. století do roku 1940. Dochováno je na 300 náhrobků a pohřbeno je zde i několik zajímavých osobností. V současné době je hřbitov rekonstruovaný, udržovaný a veřejně přístupný. Nachází se na vrcholu kopce s nádherným rozhledem na pomezí jižních Čech a Vysočiny.

Během Dne židovských památek v neděli 8. srpna 2021 zde proběhne komentovaná prohlídka. Více informací zde.

Radenínský hřbitov. Foto Karel Vošta
Radenínský hřbitov. Foto Karel Vošta
Márnice na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta
Márnice na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta
Náhrobky na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta
Náhrobky na radenínském hřbitově. Foto Karel Vošta