Začínáme!

Ti z vás, kdo jste v nedávné době zavítali do okolí pacovské synagogy, jste si možná všimli čilého stavebního ruchu, který zde nyní panuje. Jak jsme již informovali na začátku letošního roku, naplánovali jsme celkovou rekonstrukci krovu a střechy synagogy. Rekonstrukce již byla víc než potřebná. Podle stavebního průzkumu, který jsme dělali před několika lety, byly již krovy napadeny dřevomorkou, do střechy zatékalo a hrozilo její zřícení. Zároveň plánujeme odstranit nepůvodní přístavbu u jižní stěny synagogy, kde byl v minulosti vybudován průmyslový výtah.

Střecha synagogy, pohled od západu
Střecha synagogy, pohled od západu (Foto Marie Orlando)

To, že jsme se do stavby mohli pustit, nám umožnila finanční podpora Česko-německého fondu budoucnosti, Fondu Vysočiny, města Pacov, britské nadace The Friends of Czech Heritage a dary soukromých osob, z nichž nejštědřejší byla od kanadského podnikatele s pacovskými kořeny Juliana J. Hradeckého. Všem jsme za jejich pomoc velice vděčni.

Rekonstrukce se ujala firma Stavneko pana Nekováře, která má s podobnými rekonstrukcemi předchozí zkušenosti. Jsme tedy v dobrých rukou. Pokud vše půjde podle původního plánu a neobjeví se žádné komplikace, měla by tato část rekonstrukce pacovské synagogy být dokončena do konce letošního léta. Na 8. srpen připravujeme otevření synagogy a také bývalého rabínského domu pro veřejnost u příležitosti Dne židovských památek České republiky. Pokud nás v srpnu navštívíte, budete mít možnost se podívat, jak jsme s rekonstrukcí pokročili.

Obě památky budou v neděli 8. 8. otevřené od 13 do 17 hodin.

Detail stropní klenby v synagoze, shora
Detail stropní klenby v synagoze, shora (Foto Marie Orlando)

Jistě vás také zajímá, jak bude rekonstrukce pacovské synagogy pokračovat dále. V současné době máme zpracovanou architektonickou studii a stavební povolení na celkovou obnovu exteriéru synagogy a části interiéru. Jak rychle to proběhne, bude záležet na tom, jak úspěšně se nám podaří zajistit další finanční prostředky. Doufejme, že nebude trvat příliš dlouho, než tato významná pacovská památka získá svou původní podobu a bude otevřena obyvatelům Pacova a všem, kdo mají zájem o kulturu a historii českých Židů.

V této souvislosti bych chtěl zmínit dvě důležitá výročí – listopad 2022, kdy uplyne 80 let od tragické události transportu pacovských Židů do ghetta Terezín a odtud do vyhlazovacích nacistických táborů. K tomuto výročí připravujeme společně s našimi kolegy a přáteli ze Židovského památníku Černovice kulturní program, o kterém vás budeme s předstihem informovat. Druhé datum je radostnější. V roce 2023 uplyne 200 let od dokončení novodobé přestavby synagogy v roce 1823. Přejme si tedy, aby k tomuto výročí byla již synagoga v důstojné podobě, na kterou budeme moci byt hrdí.

Pavel Tychtl

předseda spolku Tikkun Pacov

Střecha synagogy, pohled od východu
Střecha synagogy, pohled od východu (Foto Marie Orlando)