Nová kniha o zachráněných českých tórách se zmínkou o Pacovu

„Světlo zpoza stínů: Odkaz českých svitků Tóry a obnova židovstva v Čechách“ od Sheily Pallay a Julia Müllera

Kniha zachycuje třináctidenní putování Českou republikou, kterou podnikli genealog Julius Müller a americká fotografka Sheila Pallay. Během své cesty dokumentovali současné a zejména bývalé synagogy, židovské hřbitovy a pomníky židovským obětem druhé světové války. Kniha tak poskytuje živý vizuální obraz židovské kultury v Čechách a na Moravě a vytváří pouto mezi čtenářem a předválečnými židovskými obcemi. 

V roce 1942 byly židovské obce na území Protektorátu Čechy a Morava vyzvány, aby zaslaly movitý majetek do Židovského muzea v Praze. Díky tomu přetrvalo nacistickou okupaci 212 822 liturgických předmětů včetně 1 800 svitků tóry. Svitky, mnohdy vinou nevhodného skladování silně poškozené, byly v roce 1964 nabídnuty tehdejší československou vládou k prodeji do zahraničí. 1 564 z nich bylo zakoupeno britským filantropem a dostalo se tak do Westminsterské synagogy v Londýně. 

Westminsterská synagoga založila nadaci Memorial Scrolls Trust (MST), která převzala tóry do své péče. Během následujících třiceti let je pak postupně opravovalo dvanáct „soferim“ (opisovačů). Rekonstruované tóry jsou trvale zapůjčovány židovským obcím v Severní a Jižní Americe, Evropě, Izraeli a Jihoafrické republice.

Mezi tórami se nachází sedm exemplářů pocházejících z Pacova. Tyto tóry byly trvale zapůjčeny židovským obcím ve Spojených státech a Velké Británii.

Jeffrey Ohrenstein, předseda nadace Memorial Scrolls Trust, který v minulosti navštívil také Pacov, v úvodu knihy napsal, že jeho nadace usiluje o to, aby se židovské obce, kterým jsou tory zapůjčeny, snažily o jejich smysluplné využití pro zachování památky a paměti na jejich původní majitele.

Rabbi Joseph Meszler z Temple Sinai v Sharon ve státě Massachusetts píše o zapůjčené tóře z Přeštic, která je přibližně 200 až 250 let stará. Další svědectví pochází  od rabína Normana Patze z Temple Sholom ve West Essex Cedar Grove, stát New Jersey, a obsahuje dojemné líčení historie tóry z Dvora Králové, která byla zapůjčena jeho náboženské obci. V knize je zachyceno mnoho dalších osobních vypovědí zejména ze Spojených států, kde se nachází většina předválečných českých a moravských tór.

Diskuse s autory knihy Sheilou Pallay a Juliem Müllerem (v angličtině) je k dispozici zde:

Odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SzZQy3jD5Gk

Kniha je k nahlédnutí na následující adrese: http://toledot.org/SZS3.pdf