RESTLICHT/Zbytek světla bude!

Pamětní plastika Restlicht

V květnu letošního roku měla být v Pacově vystavena putovní pamětní plastika
RESTLICHT/ Zbytek světla od českoněmeckého sochaře Wernera Mally. Podobně jako v mnoha jiných případech však naše plány zkřížila korona krize.

Museli jsme tedy výstavu odložit na příští rok, ale i nadále s ní počítáme. Jako malou náplast přinášíme stručný text o konceptu této originální plastiky a několik fotografií z míst, kde již byla dříve instalována. Mimochodem patřil k nim i moravský Mikulov.

Těšíme se, ze v příštím roce znovu v květnu budeme moci plastiku instalovat v Pacově a zároveň uspořádat řadu doprovodných kulturních akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat.

„Baldachýn, jako svatební baldachýn neboli chuppah (hebrejsky „střecha nad hlavou“), střecha, jako střecha stánku suka, kterou prosvítají třpytivé hvězdy – to jsou posvátné, přenosné příbytky, které tento památník připomíná. I u tohoto pavilonu prosvítá ocelovou střechou na čtyřech pilířích třpytivá obloha, avšak namísto listí nebo látky baldachýnu proniká záře oblohy malými otvory. Otvory tvoří číslice osudových letopočtů 1938 až 1945, které byly vysekány do ocelového plechu. A ne jen tak ledajakým způsobem: imitují totiž tetování! Jednotlivé dírky perforace propouštějí ostré světlo dopadající na návštěvníky, zdržující se pod ochranou stínu. Vpichy jehlou jako nositelé světla a tím vzniklé »tetování« návštěvníka světlem dodávají tomuto místu výjimečnou atmosféru.“

(Výňatek z textu RESTLICHT (Zbytek světla) od Joanne Wieland-Burston)

Werner Mally 1955 narozen v Karlových Varech, CZ
1980 – 84 Studium sochařství na Akademii výtvarných umění v Mnichově u Sira Eduarda Paolozzi
1984 – 85 Studium sochařství na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Bruna Gironcoli

Pracuje a žije v Mnichově.

www.wernermally.de