Výsledky odborného průzkumu potvrdily špatný stav synagogy

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

V rámci přípravy architektonického projektu záchrany bývalé pacovské synagogy proběhl 20. listopadu 2019 stavební průzkum budovy uskutečněný brněnskou firmou Průzkumy staveb. Účelem průzkumu bylo zjistit celkový stav zdiva, podlahy i střechy a také složení dodatečně instalovaného železobetonového stropu, jímž byla budova vodorovně předělena v 60. letech. Důkladné zmapování situace bylo nutné a výsledky průzkumu jsou velmi cenné, třebaže to není zrovna veselé čtení.

Budova synagogy byla v posledních letech, ne-li desetiletích neužívaná a neudržovaná, a v důsledku toho je ve velmi špatném až havarijním stavu. Základy stavby jsou sice zřejmě v pořádku, ale sondami byla zjištěná vysoká vlhkost obvodového zdiva (způsobená mimo jiné pronikáním dešťové vody, zatékáním vody z rozbitých okapů i střechy a srážením vodních par pod podlahou vybetonovanou po válce). Průzkum také potvrdil špatný stav omítek, poškozené zdivo i omítky ozdobných prvků na štítech a velmi špatný, místy havarijní stav krovu, kde hrozí bezprostřední prolomení a zřícení části krovové konstrukce. Střešní krytina navíc místy úplně chybí a do budovy proto zatéká.

Z průzkumu vyplývá, že je třeba urychleně opravit střechu, odstranit vlhkostí poškozené omítky, vybudovat novou izolaci, vybourat podlahu, opravit a odvlhčit zdivo, důkladně provětrat celou stavbu a v neposlední řadě také očistit a opravit dřevěný strop, akutně ohrožený dřevomorkou a dřevokazným hmyzem.

Celá zpráva včetně fotodokumentace je k nahlédnutí zde: stavebni-pruzkum-2019.pdf