Z nedělní diskuse vzešlo mnoho zajímavých podnětů

Pelhřimovský deník otiskl reportáž a několik snímků z nedělní diskuse o budoucí podobě synagogy.