Výsledky odborného průzkumu potvrdily špatný stav synagogy

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

V rámci přípravy architektonického projektu záchrany bývalé pacovské synagogy proběhl 20. listopadu 2019 stavební průzkum budovy uskutečněný brněnskou firmou Průzkumy staveb. Účelem průzkumu bylo zjistit celkový stav zdiva, podlahy i střechy a také složení dodatečně instalovaného železobetonového stropu, jímž byla budova vodorovně předělena v 60. letech. Důkladné zmapování situace bylo nutné a výsledky průzkumu jsou velmi cenné, třebaže to není zrovna veselé čtení.

Pokračování článku zde