o nás

Tikkun Pacov, z. s., je dobrovolný nevládní nepolitický neziskový spolek usilující o připomínku historie a záchranu kulturního dědictví Židů v Pacově a okolí. Tikkun znamená v hebrejštině náprava, jíž je v našem případě obnova historické paměti a památky tragického osudu pacovských Židů. Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete podpořit naši činnost a přispět na opravu pacovské synagogy jakoukoli částkou. Transparentní účet spolku je vedený u Fio banky pod číslem 2701205032/2010 (IBAN: CZ72 2010 0000 0027 0120 5032; SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX). Spolek sídlí na adrese Náměstí Svobody 320, Pacov 395 01 a kontaktovat nás můžete také na e-mailové adrese tikkun.pacov@seznam.cz. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve sbírce listin veřejného rejstříku.

 

Pacov je městečko na Vysočině, které má v současnosti kolem pěti tisíc obyvatel. V Pacově dnes nežijí žádní Židé. Když ale začnete zkoumat dějiny města důkladněji, narazíte na stopy komunity, která Pacov a jeho historii spoluutvářela po několik staletí. A přesto je dnes téměř zapomenutá. Na židovský hřbitov, o který se stará Židovská obec v Praze, skoro nikdo nechodí. A v ošuntělé budově skryté za halou stáčírny pramenité vody z nedalekého vrchu Stražiště by jen málokdo hledal bývalou synagogu.

Věci se však začínají měnit k lepšímu. Ve městě roste zájem o polozapomenutou historii a osud židovských spoluobčanů, z nichž drtivou většinu pohltila tragédie holokaustu, a také zájem obnovit jejich památku prostřednictvím obnovy hmotného dědictví, které po sobě v Pacově zanechali.

Bývalá synagoga, jedna z nejvýznamnějších židovských památek v Pacově, má tedy šanci na nový život.

 

Židé v Pacově

Počátky židovské komunity v Pacově lze vysledovat do druhé poloviny 16. století, jak dokládá i nedávno vydaná městská kniha zmiňující například dohodu mezi Jiříkem Pekařem a Židem Jakubem o užívání průjezdu u „masnejch krámů“ z 1. března 1595. Náboženská obec zde vznikla zhruba o sto let později a podle všeho se bez větších problémů rozvíjela v sousedství převážně katolického většinového obyvatelstva, jelikož počátkem 19. století se Pacov dokonce stal na čas sídlem krajského rabína. První modlitebna zřejmě sídlila v soukromém domě. Kolem roku 1823 byla postavena samostatně stojící klasicistní synagoga, později přestavěná v novorománském stylu (o níž se více dočtete zde).

Počet Židů v Pacově postupně rostl a dosáhl vrcholu okolo roku 1880, kdy činil více než 200 osob, pak ale postupně klesal v důsledku odchodu do zahraničí a větších měst, většinou do Prahy. V listopadu 1942 byli všichni pacovští Židé posláni transportem do Terezína a odtud do koncentračního tábora Osvětim, kde téměř všichni zahynuli. Z tehdejších 97 osob přežilo válku jen šest. Z dětí a starších lidí včetně nejmladší oběti holokaustu Helenky Scheckové, jíž byly v době transportu dva roky, nepřežil nikdo. V Osvětimi zemřel i poslední pacovský rabín Nathan Guttmann, jehož dcera Nelly přežila holokaust a dnes žije v Izraeli.

Z celkového počtu obyvatel tedy Židé tvořili jen malý zlomek, přesto se však významně podíleli na hospodářském i politickém životě Pacova a i na činnosti městského zastupitelstva až do druhé světové války. V Pacově existovalo několik velkých židovských firem – závod na výrobu koženého zboží, velkoobchod, velkostatek a další. Po válce se však do Pacova vrátilo jen několik přeživších. Židovská komunita po několika staletích zanikla a za několik desetiletí zmizela i vzpomínka na ni.

 

Občanská inicativa za záchranu synagogy

V roce 2015 vznikla v Pacově občanská iniciativa, která se začala zajímat o možnost rekonstrukce této památky a vytvoření památníku/muzea židovské komunity v Pacově. Zájem veřejnosti vyústil v dubnu 2017 v založení spolku Tikkun Pacov, který se ujal rekonstrukce a péče o synagogu.

Proběhla také jednání se současným majitelem synagogy, který ji přislíbil spolku prodat.

Zatím bylo uspořádáno několik akcí – například přednáška na gymnáziu, přednáška a promítání archivního filmu pro pacovskou veřejnost nebo beseda s Fedorem Gálem o antisemitismu a holokaustu.

Probíhá také pátrání (v archivech Židovské obce v Praze a nadace Shoah Foundation při University of Southern California v Los Angeles) a mezi pamětníky, které přineslo řadu pozoruhodných výsledků včetně nalezení dcery posledního pacovského rabína a její návštěvy Pacova v červnu 2017.

Tikkun Pacov také zahájil první kroky k získání finanční podpory pro rekonstrukci synagogy a její přeměnu na muzeum/vzdělávací centrum připomínající památku pacovských Židů a problematiku antisemitismu a holokaustu. Osud této památky je neodmyslitelně provázaný s připomínkou židovské komunity, která je významnou součástí historického dědictví a historické paměti Pacova i České republiky a Evropy obecně.