o nás

Tikkun Pacov, z. s., je dobrovolný nevládní nepolitický neziskový spolek usilující o připomínku historie a záchranu kulturního dědictví Židů v Pacově a okolí. Tikkun znamená v hebrejštině náprava, jíž je v našem případě obnova historické paměti a památky tragického osudu pacovských Židů. Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete podpořit naši činnost a přispět na opravu pacovské synagogy jakoukoli částkou. Transparentní účet spolku je vedený u Fio banky pod číslem 2701205032/2010 (IBAN: CZ72 2010 0000 0027 0120 5032; SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX). Spolek sídlí na adrese Náměstí Svobody 320, Pacov 395 01 a kontaktovat nás můžete také na e-mailové adrese tikkun.pacov@seznam.cz. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve sbírce listin veřejného rejstříku.

 

Pacov je městečko na Vysočině, které má v současnosti kolem pěti tisíc obyvatel. V Pacově dnes nežijí žádní Židé. Když ale začnete zkoumat dějiny města důkladněji, narazíte na stopy komunity, která Pacov a jeho historii spoluutvářela po několik staletí. A přesto je dnes téměř zapomenutá. Na židovský hřbitov, o který se stará Židovská obec v Praze, skoro nikdo nechodí. A v ošuntělé budově skryté za halou stáčírny pramenité vody z nedalekého vrchu Stražiště by jen málokdo hledal bývalou synagogu.

Věci se však začínají měnit k lepšímu. Ve městě roste zájem o polozapomenutou historii a osud židovských spoluobčanů, z nichž drtivou většinu pohltila tragédie holokaustu, a také zájem obnovit jejich památku prostřednictvím obnovy hmotného dědictví, které po sobě v Pacově zanechali.

Bývalá synagoga, jedna z nejvýznamnějších židovských památek v Pacově, má tedy šanci na nový život.

 

Občanská inicativa za záchranu synagogy

V roce 2015 vznikla v Pacově občanská iniciativa, která se začala zajímat o možnost rekonstrukce této památky a vytvoření památníku/muzea židovské komunity v Pacově. Zájem veřejnosti vyústil v dubnu 2017 v založení spolku Tikkun Pacov, který se ujal rekonstrukce a péče o synagogu.

Spolek zatím uspořádal několik akcí – přednášky a promítání na gymnáziu i pro širokou veřejnost, besedu s Fedorem Gálem o antisemitismu a holokaustu nebo návštěvu dcery posledního pacovského rabína Nelly Guttmannové.

Probíhá také pátrání (v archivech Židovské obce v Praze a nadace Shoah Foundation při University of Southern California v Los Angeles) a mezi pamětníky, které přineslo řadu pozoruhodných výsledků včetně nalezení dcery posledního pacovského rabína a její návštěvy Pacova v červnu 2017.

Tikkun Pacov také zahájil první kroky k získání finanční podpory pro rekonstrukci synagogy a její přeměnu na muzeum/vzdělávací centrum připomínající památku pacovských Židů a problematiku antisemitismu a holokaustu. Osud této památky je neodmyslitelně provázaný s připomínkou židovské komunity, která je významnou součástí historického dědictví a historické paměti Pacova i České republiky a Evropy obecně.