Minulý víkend byl velkým krokem pro pacovskou synagogu

Jedenáctého a dvanáctého listopadu 2017 se v Pacově a Černovicích uskutečnil vzpomínkový cyklus „Dějinná rozcestí a nenávratna na Vysočině“ u příležitosti 75. výročí listopadových transportů Židů a Židovek z Pacovska a Černovicka do Terezína, na kterém náš spolek spolupracoval s občanským spolkem Židovsk­ý památník Černovice u Tábora.

Pacovská polovina programu, která zahrnovala premiéru dokumentárního snímku Pavla Tychtla a Dušana Swalense Rodáci bez hrobu o pacovských Židech před druhou světovou válkou a během ní, dramatizaci úryvku z chystaného českého překladu pamětí Hanuše Badera Ändå lever jag (A přece žiji) v podání studentů pacovského gymnázia pod vedením Leony Stejskalové a besedu o reflexi holokaustu se švýcarským sociologem Michalem Arendem, vnučkou pacovského rodáka Leopolda Pachnera Zuzanou Lehner, synem Hanuše Badera Stefanem a dalšími potomky přeživších holokaustu, přilákala do zámeckého sálu návštěvníky nejen z Pacova a okolí, ale i z Německa a Švýcarska. Druhá polovina programu proběhla v neděli 12. listopadu v prostorách černovického kina.
Dějinným rozcestím se podařilo probudit větší zájem města o dění kolem synagogy, který vyústil ve výzvu k podání žádostí o stotisícovou dotaci na odkoupení budovy a uhrazení veškerých nákladů spojených s vypracováním podrobné architektonické studie. Šance na odkoupení synagogy v dohledné době tím výrazně vzrostly a pozitivní ohlasy ze strany zastupitelstva i široké veřejnosti jsou pro nás důkazem, že v našem úsilí má smysl pokračovat.
Během obou dní se také vybralo 3200 Kč formou dobrovolných příspěvků, které jsme vložili na transparentní účet spolku.
Každému, kdo podpořil synagogu, ať už finančně nebo účastí na některé z benefičních akcí, patří náš srdečný dík stejně jako všem, kteří se osobně či zprostředkovaně podíleli na přípravě, propagaci a hladkém průběhu Dějinných rozcestí.