Program Dne židovských památek 2021 v Pacově, Černovicích a Radenínu

Neděle 8. srpna 

10:00 – 12:00 Prohlídka židovského hřbitova v Radeníně (s výkladem)

Sraz na židovském hřbitově v Radeníně okr. Tábor 

13:00 – 14:45 Prohlídka bývalé pacovské synagogy a rabínského domu

Sraz před synagogou v Pacově – ul. Jana Autengrubera č.p. 318 

14:45 – 16:00 Možnost výkladu v angličtině a francouzštině 

15:15 – 17:00 Prohlídka Židovského památníku obětem holokaustu a židovského hřbitova v Černovicích u Tábora s odborným výkladem tvůrce památníku, sochaře Michaela Deimla 

Na židovském hřbitově – výklad hebraisty Tobiáše Smolíka

Sraz před židovským památníkem v Černovicích – kraj Vysočina (přístup z Vodní ulice)

16:45 – 18:00 Možnost výkladu v němčině a angličtině 

19:00 – 20:30 Klezmer koncert skupiny Schimmerle Klezmer Kabaret

v zahrádce Komunitního centra, Španovského ul. 319, Pacov

(Vstupné dobrovolné)

Sobota 7. srpna – Večerní program, náměstí Svobody, Pacov  

19:00 – 20:00 Inaugurace mobilního památníku Restlicht (Zbytek světla) za osobní účasti autora uměleckého díla, německého sochaře českého původu Wernera Mally

Návštěvníci Dne židovských památek 2021 v Pacově mohou nejlépe za slunečního světla v poledne navštívit památník a poznat jeho působivost

Společný program Tikkun Pacov a Židovský památník Černovice u Tábora

Účast na všech akcích je zdarma 

Dobrovolné dary: www.tikkun.cz (o nás)