Pacovská synagoga – ohlédnutí za uplynulým rokem

Všechny, kdo sledují historii snahy o záchranu pacovské synagogy, bude jistě zajímat, jak se situace vyvíjí. V první řadě bychom chtěli poděkovat všem kdo drobnou nebo i velkorysejší částkou na opravu synagogy přispěli. Třebaže se snažíme získávat prostředky prostřednictvím grantových zadosti, musíme tyto prostředky dofinancovávat z vlastních zdrojů a musíme také pokryt výdaje, na které granty nepamatují. Všem tedy vřelé díky!

Chceme také poděkovat za pokračující podporu města Pacov, které si velmi vážíme. Věříme, že společným úsilím přivedeme projekt záchrany této významné pacovské památky ke zdárnému konci.

Loňský rok byl pro nás stejně jako pro všechny ostatní  výjimečným. Jednak samozřejmě, ve smyslu negativním, protože jsme museli odložit plánované kulturní akce, zejména výstavu „Restlicht/Zbytek světla“ českoněmeckého sochaře Vernera Mally, jehož žena Michaela Králová má rodinné kořeny v Pacově. Nekonal se ani srpnový den Otevřených dveří židovských památek. Doufáme, že budeme moci obě akce uskutečnit v tomto roce.

Minuly rok však pro nás byl také přelomovým v pozitivním smyslu a to hned z několika důvodů. Na jeho počátku synagoga získala památkovou ochranu od Ministerstva kultury České republiky. Ti z vás, kdo se k synagoze půjdou podívat, si mohou všimnout, že je nyní označena cedulkou, která na tuto skutečnost poukazuje. V průběhu roku se nám také podařilo dokončit stavební povolení na připravovanou rekonstrukci. V závěru roku jsme se dozvěděli, že naše zadost o finanční podporu u Českoněmeckého fondu budoucnosti byla úspěšná. To nám umožní zahájit v tomto roce velice naléhavou rekonstrukci střechy synagogy. Na výsledek další naší grantově zadosti, kterou jsme podali u Norských fondu, ještě čekáme.

Po jednání se Židovskou obci v Praze se nám v závěru loňského roku podařilo odkoupit budovu bývalé židovské školy a rabínského domu. Plánujeme její postupnou obnovu a využití jako kulturního a vzdělávacího prostoru. Jsme nesmírně rádi, že také tomuto významnému prvku židovské historie a kultury se nyní dostane náležité pozornosti. Dnes poslední žijící pamětnice z předválečné židovské komunity v Pacově Nelly Guttmanová, na jejíž návštěvu Pacova v roce 2017 si možná někteří vzpomínáte, mela obrovskou radost a kladla nám na srdce, abychom nezapomněli obnovit původní macesovou pec. Nelly samozřejmě její přání, pokud to bude jen trochu možné, splníme. Nelly v domě v Malovcově ulici vyrůstala a z něho také v roce 1942 odcházela s transportem do Terezina a odtud do Osvětimi. Přežila jako jediná z celé rodiny a letos se dožívá skvělých 95 let.

Pokud to letos v létě situace umožní, zpřístupníme bývalý rabínský dům a synagogu veřejnosti v rámci Dne židovských památek. Připravujeme v této souvislosti spolupráci s kolegy ze Židovského památníku Černovice. Bude tedy možné navštívit obě místa a dozvědět se o zajímavých aktivitách v nedalekých Černovicích.

Těšíme se, že se v letošním roce budeme moci s vámi znovu setkat, a že na jeho konci se střecha pacovské synagogy začervená nově položenou střechou.

Pavel Tychtl, předseda, a ostatní členky a členové spolku