Večer pro synagogu přilákal návštěvníky z domova i zahraničí

Vybrané fotografie z krátké prohlídky synagogy a následného koncertu jsou nyní k dispozici na našich facebookových stránkách a na instagramu kavárny Láskomina https://www.instagram.com/p/Bpne3aHBtWN/.

Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili, pomáhali organizovat či jinak podpořili naši akci. Sbírka už se chýlí ke konci a pokud se nám podaří nashromáždit cílovou částku 950 000 Kč na našem transparentním účtu 2701205032/2010 do konce roku, můžeme s rekonstrukcí pacovské synagogy začít už za několik týdnů. Držte nám palce!

Hanuš Bader: „Přežil jsem to“

Paměti jednoho z mála pacovských přeživších holokaustu vycházejí poprvé v českém překladu, který představíme v pátek 12. října od 18 h v Kafe Knihy Jednota v Táboře a v sobotu 13. října v městské knihovně v Pacově od 15 h za účasti syna Hanuše Badera Stefana.

Knihu bude možné zakoupit na místě. Můžete si ji také objednat přímo u nakladatele, a to v tištěné podobě i v elektronické verzi.

Hanuš Bader: „Přežil jsem to“

Ohlédnutí za listopadovou besedou a inscenací

Na YouTube nyní můžete zhlédnout záznam veřejné besedy a následné dramatizace úryvku z pamětí jednoho z pacovských přeživších holokaustu Hanuše Badera v podání studentů pacovského gymnázia, které proběhly u příležitosti 75. výročí odsunu pacovských Židů do Terezína v listopadu 1942. Beseda i inscenace se uskutečnily v rámci víkendového programu Dějinná rozcestí a nenávratna na Vysočině, který uvedl Tikkun Pacov ve spolupráci se spolkem pro židovský památník v Černovicích 11.–12. 11. 2017. Záznam natočil Dušan Swalens.

Osudy pacovských Židů upoutaly školáky

„Jak dlouho žili Židé v Pacově?“ „Kdy byli Židé deportováni z Pacova a co se s nimi stalo?“ „Znáte jména některých pacovských Židů?“ „Byli jste někdy na židovském hřbitově v Pacově?“„“Víte, co jsou macesy a kde se v Pacově pekly?“ Na tyto a podobné otázky odpovídal les hlásících se rukou dětí z pátých tříd pacovské zakladní školy při přednášce o dějinách pacovských Židů, která proběhla v pondělí 26. března v hlavním sále pacovského zámku. Pacovské děti měly příležitost seznámit se s historií a osudy svých židovských spoluobčanů. Velký spontánní zájem, který děti během přednášky projejovaly, dává naději, že dějiny pacovských Židů nebudou zapomenuty a stanou se součástí kulturní paměti města a jeho mladé generace. Vybrané momentky z akce najdete na webových stránkách školy www.zspacov.cz

Z historie židovské obce v Pacově

Článek vyšel v zářijovém čísle měsíčníku Z mého kraje.

Patrně první zmínkou o přítomnosti Židů v Pacově je daňový soupis z roku 1570, který zde uvádí jednu osobu. V polovině 17. století zde již jmenovitě známe 9 židovských mužů a chlapců, ženy uváděny nebyly. K nim se ještě počítal muž, „jenžto děti učí“, což dokládá, že jako každá rostoucí židovská komunita se i ta pacovská snažila zajistit si výuku svého náboženství v osobě učitele či rabína a pro svůj bohoslužebný život pokud možno vydržovat kantora čili chazana, který v modlitebně předzpěvoval náboženské texty. Nezřídka se stávalo, že tyto funkce vykonávala jedna a táž osoba. V 19. století měla již pacovská obec synagogu, jistě i rituální lázeň zvanou mikve a také školu, kde se vyučovalo v němčině.

Pokračování článku zde

Rodáci bez hrobu nyní volně ke zhlédnutí

Dokumentární snímek Pavla Tychtla a Dušana Swalense Rodáci bez hrobu, v němž pamětníci z Pacovska a Černovicka vzpomínají na osudy židovských sousedů před druhou světovou válkou a během holokaustu, můžete nyní zhlédnout na webových stránkách města Pacov: www.mestopacov.cz/dokument-rodaci-bez-hrobu, případně též na YouTube s anglickými titulky: https://www.youtube.com/watch?v=805FzP3Eaxc