Učil dobře, učil rád a učil i po odchodu do penze

Dr. Hugo Jokl po promoci doktorem filozofie na univerzitě ve Vídni roku 1920.
Dr. Hugo Jokl po promoci doktorem filozofie na univerzitě ve Vídni roku 1920.

Náš tatínek prof. PhDr. Hugo Jokl se narodil 25. 4. 1891 v Pacově, Žižkově ulici čp. 207. Jeho otec Filip (narozený 18. listopadu 1855, zemřel v Pacově 6. ledna 1929) chodil po venkově a vykupoval hadry, kosti, kůže. Jeho maminka měla tři chlapce a zabývala se starostmi o domácnost a děti. Nejstarší Artur se vyučil obchodním příručím a později se usadil v Chýnově, prostřední hoch Richard si také zřídil obchod s textilem a měl ho v Pacově, na Žižkově ulici, tam, kde je v současné době lékárna. Bratři Artur a Richard se oženili se sestrami Hermannovými ze Senožat, Artur s Bertou a Richard s Olgou.

Pokračování článku zde

Pacovská synagoga: ohlédnutí za rokem 2019 a plány do roku 2020

Aktualizovaná verze článku původně otištěného v lednovém čísle měsíčníku Z mého kraje.

Budovu pacovské synagogy, nacházející se v centru města za stáčírnou vody Crystalis (dříve býval v těchto místech parčík), zakoupil spolek Tikkun Pacov (tikun znamená hebrejsky „náprava“) od soukromého majitele na samém konci r. 2018 za peníze soukromých dárců a s přispěním města Pacov. Spolek, který sdružuje pacovské i mimopacovské občany, vznikl ze dvou důvodů: jednak proto, aby byla tato významná 200 let stará budova nacházející se v městské památkové rezervaci zachráněna před devastací, a také proto, aby opravená synagoga mohla v budoucnu sloužit jako místo připomínky našich bývalých spoluobčanů, kteří zahynuli během holokaustu, a zároveň jako místo setkávání, vzdělávání a kulturní činnosti.

Pokračování článku zde

Výsledky odborného průzkumu potvrdily špatný stav synagogy

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

V rámci přípravy architektonického projektu záchrany bývalé pacovské synagogy proběhl 20. listopadu 2019 stavební průzkum budovy uskutečněný brněnskou firmou Průzkumy staveb. Účelem průzkumu bylo zjistit celkový stav zdiva, podlahy i střechy a také složení dodatečně instalovaného železobetonového stropu, jímž byla budova vodorovně předělena v 60. letech. Důkladné zmapování situace bylo nutné a výsledky průzkumu jsou velmi cenné, třebaže to není zrovna veselé čtení.

Pokračování článku zde

Nápady pro synagogu

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na veřejnou diskusi o budoucí podobě pacovské synagogy, která se uskuteční v neděli 4. srpna 2019 v synagoze a zámeckém sálu v Pacově. Podrobný program najdete zde.
Zájemci mohou přenocovat zdarma v prostorách pacovského gymnázia (spací pytel a karimatku s sebou), kde je k dispozici omezený počet míst, nebo si zajistit vlastní nocleh v některé z místních ubytoven: http://www.zamekpacov.cz/cs/s/informacni-centrum/ubytovani-v-pacove-a-okoli
Účast prosím potvrďte e-mailem na adrese tikkun@tikkun.cz.

nápady pro synagogu

Jedna ze stránek torza modlitební knihy nalezeného při průzkumu půdy pacovské synagogy v lednu a březnu 2019. Na snímku je pasáž o novém začátku po období smutku z konce 24. kapitoly knihy Genesis.

Pacovská synagoga bude v srpnu veřejně přístupná po předchozí domluvě na tel. čísle 00 32 474 307 130.

I málo znamená hodně: Kampaň 200

Pacovská synagoga nyní patří spolku Tikkun Pacov. Po několikaletém úsilí jsme postoupili do další etapy, ve které uděláme ze synagogy muzeum a obecně prospěšnou instituci. V letošním roce hodláme obnovit původní vchod, případně i původní dispozici vnitřku budovy, a uspořádat veřejnou diskusi o budoucí podobě synagogy.

Nedávno nám přišel krásný dopis s příspěvkem 200 Kč, který nám v souvislosti s nadcházejícím dvousetletým výročím založení pacovské synagogy vnuknul nápad: najde se 200 lidí ochotných přispět 200 Kč na stavební práce jako dáma z dopisu?

Číslo našeho transparentního účtu je 2701205032/2010. Do zprávy pro příjemce prosím napište Kampaň 200.

Děkujeme za vaši pomoc a podporu.

Sbírka na synagogu vstupuje do druhé fáze

Ve středu 19. prosince 2018 byla úspěšně završena první fáze sbírky na pacovskou synagogu, a to dotací poskytnutou z pokladny města Pacov. Soukromí dárci přispěli na odkoupení synagogy od původního majitele celkem 839 000 Kč a město Pacov závěrečnými 111 000 Kč. Cílovou částku 950 000 Kč jsme ještě tentýž den převedli do advokátní úschovy a podepsali kupní smlouvu, která z našeho spolku učinila nového majitele synagogy. Ve čtvrtek 17. ledna 2019 byla změna vlastnických práv zanesena do katastru nemovitostí a spolek převzal klíče od budovy.

Synagoze se nyní otvírá cesta k důstojné renovaci hodné jedné z nejvýznamnějších židovských památek v Pacově. Jsme rádi, že se po této cestě můžeme vydat, a těšíme se, že nás na ní budete doprovázet.

Děkujeme všem, kdo jste podpořili sbírku na odkoupení synagogy a snahy o její záchranu. Přejeme Vám, aby pro Vás rok 2019 byl stejně příznivý jako pro pacovskou synagogu.

Zájemci mohou samozřejmě nadále přispívat na chod našeho spolku, který bude synagogu spravovat, a především pak na renovaci synagogy. Vaše pomoc je nadále velmi důležitá a za jakoukoli podporu budeme velice vděčni.