Pacovská synagoga: ohlédnutí za rokem 2019 a plány do roku 2020

Článek původně vyšel v lednovém čísle měsíčníku Z mého kraje.

Budovu pacovské synagogy, nacházející se v centru města za stáčírnou vody Crystalis (dříve býval v těchto místech parčík), zakoupil spolek Tikkun Pacov (tikun znamená hebrejsky „náprava“) od soukromého majitele na samém konci r. 2018 za peníze soukromých dárců a s přispěním města Pacov. Spolek, který sdružuje pacovské i mimopacovské občany, vznikl ze dvou důvodů: jednak proto, aby byla tato významná 200 let stará budova nacházející se v městské památkové rezervaci zachráněna před devastací, a také proto, aby opravená synagoga mohla v budoucnu sloužit jako místo připomínky našich bývalých spoluobčanů, kteří zahynuli během holokaustu, a zároveň jako místo setkávání, vzdělávání a kulturní činnosti.

Pokračování článku zde

Výsledky odborného průzkumu potvrdily špatný stav synagogy

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

Jedna ze sond podlahy provedených v rámci stavebního průzkumu budovy.

V rámci přípravy architektonického projektu záchrany bývalé pacovské synagogy proběhl 20. listopadu 2019 stavební průzkum budovy uskutečněný brněnskou firmou Průzkumy staveb. Účelem průzkumu bylo zjistit celkový stav zdiva, podlahy i střechy a také složení dodatečně instalovaného železobetonového stropu, jímž byla budova vodorovně předělena v 60. letech. Důkladné zmapování situace bylo nutné a výsledky průzkumu jsou velmi cenné, třebaže to není zrovna veselé čtení.

Pokračování článku zde

Nápady pro synagogu

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na veřejnou diskusi o budoucí podobě pacovské synagogy, která se uskuteční v neděli 4. srpna 2019 v synagoze a zámeckém sálu v Pacově. Podrobný program najdete zde.
Zájemci mohou přenocovat zdarma v prostorách pacovského gymnázia (spací pytel a karimatku s sebou), kde je k dispozici omezený počet míst, nebo si zajistit vlastní nocleh v některé z místních ubytoven: http://www.zamekpacov.cz/cs/s/informacni-centrum/ubytovani-v-pacove-a-okoli
Účast prosím potvrďte e-mailem na adrese tikkun@tikkun.cz.
nápady pro synagogu

Jedna ze stránek torza modlitební knihy nalezeného při průzkumu půdy pacovské synagogy v lednu a březnu 2019. Na snímku je pasáž o novém začátku po období smutku z konce 24. kapitoly knihy Genesis.

Pacovská synagoga bude v srpnu veřejně přístupná po předchozí domluvě na tel. čísle 00 32 474 307 130.

I málo znamená hodně: Kampaň 200

Pacovská synagoga nyní patří spolku Tikkun Pacov. Po několikaletém úsilí jsme postoupili do další etapy, ve které uděláme ze synagogy muzeum a obecně prospěšnou instituci. V letošním roce hodláme obnovit původní vchod, případně i původní dispozici vnitřku budovy, a uspořádat veřejnou diskusi o budoucí podobě synagogy.

Nedávno nám přišel krásný dopis s příspěvkem 200 Kč, který nám v souvislosti s nadcházejícím dvousetletým výročím založení pacovské synagogy vnuknul nápad: najde se 200 lidí ochotných přispět 200 Kč na stavební práce jako dáma z dopisu?

Číslo našeho transparentního účtu je 2701205032/2010. Do zprávy pro příjemce prosím napište Kampaň 200.

Děkujeme za vaši pomoc a podporu.

Sbírka na synagogu vstupuje do druhé fáze

Ve středu 19. prosince 2018 byla úspěšně završena první fáze sbírky na pacovskou synagogu, a to dotací poskytnutou z pokladny města Pacov. Soukromí dárci přispěli na odkoupení synagogy od původního majitele celkem 839 000 Kč a město Pacov závěrečnými 111 000 Kč. Cílovou částku 950 000 Kč jsme ještě tentýž den převedli do advokátní úschovy a podepsali kupní smlouvu, která z našeho spolku učinila nového majitele synagogy. Ve čtvrtek 17. ledna 2019 byla změna vlastnických práv zanesena do katastru nemovitostí a spolek převzal klíče od budovy.

Synagoze se nyní otvírá cesta k důstojné renovaci hodné jedné z nejvýznamnějších židovských památek v Pacově. Jsme rádi, že se po této cestě můžeme vydat, a těšíme se, že nás na ní budete doprovázet.

Děkujeme všem, kdo jste podpořili sbírku na odkoupení synagogy a snahy o její záchranu. Přejeme Vám, aby pro Vás rok 2019 byl stejně příznivý jako pro pacovskou synagogu.

Zájemci mohou samozřejmě nadále přispívat na chod našeho spolku, který bude synagogu spravovat, a především pak na renovaci synagogy. Vaše pomoc je nadále velmi důležitá a za jakoukoli podporu budeme velice vděčni.

a ti ostatní

Na našich webových stránkách jsou zachyceny příběhy přeživších. Stejně jako v jiných evropských zemích a městech šlo jen o malý zlomek původního židovského obyvatelstva. O drtivé většině pacovských Židů víme jen velice málo nebo vůbec nic. Přesto je však důležité, aby alespoň střípky, které zůstaly zachyceny v paměti jejich současníků a byly předávány dalšími generacemi, zůstaly uchovány pro budoucnost. Pokračování článku zde